Edukacyjne akcje dla gmin

Edukacyjne akcje dla gmin. Poprawa efektywności selektywnej zbiórki odpadów, zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców. Budowanie lokalnych koalicji na rzecz ochrony środowiska. Mediacje ekologiczne.

Zdjęcie: