Świeć przykładem, 6 - 7 X Warszawa

28.09.2018

Już 6 i 7 października w pięciu sklepach Leroy Merlin w Warszawie goście sklepów otrzymają m.in. ekologiczne upominki, a to wszystko w ramach akcji "Świeć przykładem", podczas której w sklepach będzie prowadzona zbiórka wszelkiego rodzaju elektroodpadów - czyli zepsutych, starych, zbędnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Sprzęty będą przyjmowane bezpłatnie w wyznaczonych miejscach, a w zamian klienci otrzymają ekologiczne upominki, m.in służące do oszczędzania energii. Dodatkowo uczestnicy akcji otrzymają zniżkę na zakup źródeł światła LED.

Wszystkie zebrane elektroodpady będą poddane recyklingowi, a profesjonalną zbiórkę i recykling zapewnią:

REMONDIS Electrorecycling i ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Akcja ma charakter edukacyjny, jej głównym celem jest promocja zbiórki i recyklingu elektroodpadów i zużytych baterii. Pomysłodawcą i głównym organizatorem akcji "Świeć przykładem" jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski. Szczegóły: dominik@cycling-recycling.eu, www.cycling-recycling.eu .

Akcje zbiórki elektroodpadów będą prowadzne 6 i 7 października 2018 roku w godzinach od 10.00 do 16.00, w sklepach Leroy Merlin w Warszawie:

ul. Malborska 35,

ul. Ostrobramska 73b,

ul. Jerozolimskie 244,

ul. Modlińska 8,

ul. Jana Pawła II 82

 

 

 

 

Regulamin akcji „Świeć Przykładem z Leroy Merlin!”

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady ekologicznej akcji pt. „Świeć Przykładem”, dalej zwanej „Akcją”.

1.2. Organizatorem Akcji jest Dominik Dobrowolski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MONDO Dominik Dobrowolski, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 28, w Pruszowicach (kod: 51-217) dalej zwany „Organizatorem”.

1.3 Gospodarzem Akcji są poniższe warszawskie sklepy Leroy Merlin:

Białołęka 2; ul. Modlińska 8; 03-216 Warszawa

Warszawa Gigamarket 11; ul. Aleje Jerozolimskie 244; 02-697 Warszawa

Arkadia 14; ul. Jana Pawła II 82; 00-175 Warszawa

Targówek 30; ul. Malborska 35; 03-286 Warszawa

Ostrobramska 33; ul. Ostrobramska 73 b, 04-175 Warszawa

1.4. Akcja zostanie przeprowadzona w dniach 6-7 października 2018 roku w godzinach od 10.00 do 16.00.
 

2. CEL AKCJI

2.1.Celem Akcji jest promocja recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii oraz szeroko rozumiana edukacja ekologiczna.
 

3. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI

3.1. W czasie trwania Akcji klienci sklepów Leroy Merlin będą mogli przynosić do wyznaczonego przez Organizatora miejsca znajdującego się na terenie sklepów zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny oraz zużyte baterie, dalej zwanymi „zsee”. Miejsce gromadzenia zsee zlokalizowane będzie na zewnątrz budynku przy DOK.

3.2. Klienci sklepów Leroy Merlin, którzy przekażą Organizatorowi w ramach Akcji minimum jedną sztukę "zsee" np: komputer, telewizor, pralkę, kuchenkę czy inny sprzęt AGD, RTV i IT, lub 10 zużytych baterii czy świetlówek, jarzeniówek i lampek LED, będą mogli otrzymać prezenty, których fundatorem jest Leroy Merlin:

- drobne upominki z działu oświetlenia (np. latarki),

- każdy klient, który przyniesie "zsee" otrzyma dodatkowo 5% rabatu na zakup produktów LED z podrejonu źródła światła LED. Rabat w formie bonu do realizacji przy kasie podczas dokonywania zakupu z w/w podrejonu obowiązywał będzie wyłącznie na asortyment LED podrejonu 1360501 (żarówki LED, świetlówki LED, zestawy żarówek LED i świetlówek LED) do wykorzystania w dniach trwania akcji tj.: 6-7.10.2018 w godzinach otwarcia sklepu.

3.3. Jeden klient może otrzymać maksymalnie jeden drobny upominek nawet jeśli przyniesie na akcję więcej „zsee”, oraz jeden bon uprawniający do zakupów z 5 % rabatem na produkty LED bez względu na ilość przyniesionego „zsee”.

3.4. Akcja nie ma charakteru komercyjnego, wymiana ,,zsee” na prezenty ma wyłącznie charakter edukacyjny.
 

4. DODATKOWE INFORMACJE

4.1. Na wszelkie pytania związane z Akcją odpowiada Organizator: Dominik Dobrowolski, dominik@cycling-recycling.eu , tel. kom. 697092978 .

4.2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.cycling-recycling.eu .

4.3. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być zgłaszane w formie pisemnej do Organizatora Akcji w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi pisemnie uczestnika.

4.4. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.