• #RecyklingRejs

Operacja Czysta Rzeka na Odrze, Bobrze i Kwisie

9.08.2021

Trzy dni Operacji Czysta Rzeka zainicjowanej przez Krainę Bugu , tym razem na dolnośląskich i lubuskich rzekach, za nami. Załoga RECYKLING REJS dowodzona przez ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego przepłynęła i posprzątała łącznie 60 km po Odrze, Oławie, Bobrze i Kwisie. Niezmiennie najwięcej w wodzie jest zatruwających środowisko jednorazowych opakowań: puszki aluminiowe, butelki po alkoholach , "małpki", butelki plastikowe.  Sprzątanie nigdy nie rozwiąże problemu zaśmiecenia, kluczowe jest wprowadzenie, jak najszybciej, wysokiej kaucji na opakowania. Kaucja spowoduje, z jednej strony, że zużyte opakowania będą wracać do sklepów,  z drugiej będzie to źródło najczystszego surowca do recyklingu.  Kolejnym ważnym systemowym krokiem do walki z zaśmieceniem środowiska jest wprowadzenie i egzekwowanie wysokich kar za zaśmiecanie środowiska oraz publiczna i ogólnopolska kampania edukacyjna promująca nieśmiecenie, selektywną zbiórkę i recykling w myśl zasady 5R: Reduce (ograniczaj), Reuse (używaj ponownie), Recycle (recyklinguj, zbieraj selektywnie), Rot (kompostuj) i Recover (odzyskuj energię z odpadów).

#RecyklingRejs
#RecyklingRejs
#RecyklingRejs
#RecyklingRejs
#RecyklingRejs