Cycling Recycling czyli recyklingowe wyprawy rowerowe

Wszystko się zaczęło się w 2010, kiedy postanowiłem objechać Bałtyk na rowerze. Przez 6 tys. km cyclingu spotykałem się z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, samorządowcami, dziennikarzami, namawiając wszystkich do wspólnej troski o Bałtyk, do nieśmiecenia i do recyklingu. Tak narodził się pomysł strony, na której zachęcałbym do ekologii, oczywiście strona została nazwana www.cycling-recycling.eu, tak też narodził się pomysł cyklicznych wypraw rowerowych na rzecz recyklingu o nazwie Cycling Recycling. W ostatnich wyprawach czynnie biorą udział wolontariusze Remondis Electrorecycling i Electro System Organizacji Odzysku, firmy te są też głównymi partnerami wypraw, podczas których już okrążyliśmy Polskę i zwiedziliśmy i posprzątaliśmy polskie wybrzeże. Informacja o wyprawach: https://www.facebook.com/cycling.recycling/